Toekomst voor een nationaal erfgoed

 

Een kennismaking met de Stichting Nationaal Erfgoed ‘Hotel De Wereld’
 
In en rond Hotel 'De Wereld' wordt op 5 mei al bijna zeventig jaar het einde van de oorlogshandelingen in Nederland herdacht. In het gebouw, een rijksmonument en sinds eind februari 2004 weer in gebruik als hotel/restaurant, wordt de zaal waar de onderhandelingen in mei 1945 plaatsvonden, voor de huidige en toekomstige generaties in nagenoeg oorspronkelijke staat gehouden. Het hotel is sinds 16 december 2013 eigendom van de stichting "Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld", dankzij financiële steun van het Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). De 'Capitulatiezaal' wordt in nauw overleg met de exploitant mede gebruikt voor activiteiten, georganiseerd door het Nationaal Comité Herdenking Herdenking Capitulaties 1945 (kort: Wageningen45) en Wageningen UR.
 
Bij een ontwikkeling waarin het herdenken van 5 mei 1945 geleidelijk overgaat in actief overdenken van de thema's vrede, vrijheid, mensenrechten en rechtvaardigheid, past het om Hotel 'De Wereld' de status van nationaal erfgoed te geven. De Stichting Nationaal Erfgoed 'Hotel De Wereld' wil aan die status op zinvolle wijze inhoud geven.
Nu, bijna zeventig jaar na de bevrijding, maakt eerbiedig herdenken meer en meer plaats voor actief overdenken. Hotel 'De Wereld' vervult daarin een belangrijke rol. Anders dan voorheen, met veel zeggingskracht, het hele jaar door. De basis daarvoor ligt er. Aan de ene kant is er de symboliek van het gebouw, in het bijzonder van de 'Capitulatiezaal': opening naar een periode van opbouw en hernieuwde vrede. Aan de andere kant wijst de naam van het gebouw in de richting van mondiaal denken. 
 
Klik hier voor de virtuele tour over de gebeurtenissen in Hotel de Wereld in de meidagen van 1945. Deze virtuele tour is tot stand gekomen mede dankzij medewerking van het Vfonds.