Herdenken en overdenken in 'Hotel De Wereld'
 

De generatie die de bevrijding bewust heeft meegemaakt wordt kleiner. De jongere generaties staan verder af van de gebeurtenissen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben afgespeeld. Zij richten hun oog op de toekomst vanuit de problemen van het heden. Begrippen als vrede, vrijheid, mensenrechten en rechtvaardigheid krijgen daarmee voor nieuwe generaties wel een nieuwe inhoud, maar de essentie van de nationale herdenking blijft onverminderd overeind in een tijd van opkomende intolerantie en onrust. De lessen van het verleden kunnen de samenleving alert maken voor de huidige aanslagen op vrede, vrijheid en veiligheid; hoe die te voorkomen en waar nodig te ontkrachten.

 

De Stichting Nationaal Erfgoed 'Hotel De Wereld'

Om de rol van het gebouw Hotel 'De Wereld' in het nieuwe denken –het actieve overdenken- te realiseren is op 16 november 1994 door een vijftal initiatiefnemers uit Wageningen en omgeving, in samenwerking met de voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 Wageningen, de burgemeester van de Gemeente Wageningen en de voorzitter van het College van Bestuur van de Landbouwuniversiteit (thans Wageningen UR) de Stichting 'Nationaal Erfgoed Hotel De Wereld' opgericht. De Stichting had zich een tweedelig doel gesteld:

  • de instandhouding van Hotel 'De Wereld' als nationaal erfgoed en
  • het bijdragen aan een zinvolle, inhoudelijke bestemming van Hotel 'De Wereld' door het organiseren van activiteiten van educatieve en informatieve waarde.
  • Dankzij een separate fondsenwerving heeft de Stichting de tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste serre van Hotel 'De Wereld' in haar oude glorie doen herrijzen. Op 5 mei 1996 opende Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard de fraai herbouwde serre en gaf er zijn naam aan: 'Prins Bernhardzaal'. Sindsdien wordt ook deze zaal gebruikt voor activiteiten van de Stichting en Wageningen UR.

De educatieve en informatieve hoofdtaak van de Stichting richtte zich op het organiseren van congressen, symposia en thema-avonden rond ontwikkelingen op het gebied van vrede, vrijheid, mensenrechten en rechtvaardigheid in de wereld. Voor de uitvoering van deze taak riep de Stichting begin 1997 een Educatief Centrum in Hotel 'De Wereld' in het leven.

Het Ministerie van Defensie was sinds die tijd voornaamste subsidie gever voor educatie activiteiten.
 

Eveneens in 1997 heeft de Stichting een bijzondere leerstoel aan Wageningen UR ingesteld en een bijzonder hoogleraar 'Rampenstudies' benoemd.

 

Medio december 2013 heeft de stichting met behulp van het Vfonds (het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) het hotel (te lezen als het gebouw) overgenomen van Wageningen UR. Op 1 januari heeft de stichting al haar educatieve activiteiten ondergebracht in de fusie Stichting Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45).
 

De activiteiten van de erfopvolger van de Stichting  te weten het Educatief Centrum van Wageningen45 kunnen zich verheugen in een breed maatschappelijk draagvlak zoals blijkt uit de samenstelling van het bestuur van Wageningen45, de samenstelling van haar wetenschappelijke raad als oom de bezoekers van haar activiteiten.

Jaarverslag 2019 inclusief jaarrekening  Beleidsplan 2015-2020

 

Privacy statement